BAZA WIEDZY:

psychologia-wykonania-jak-9F7yviO-lMf-u0WfJqRgVo5.1400x1400
Psychologia osiagniec

Książka ·Zienowicz, A., i Serwotka, E. (2017). Psychologia osiągnięć dla twórców filmowych. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Praca doktorska Aleksandry Zienowicz-Wielebskiej, praca tematycznie wpisywała się w obszar psychologii filmowców. Temat pracy brzmiał: “Systemy wartości i style przywództwa reżyserów oraz producentów a dobrostan i motywacja osiągnięć członków zespołu filmowego” (Uniwersytet Jagielloński).