CENTRUM PSYCHOLOGII WYKONANIA

Centrum Psychologii Wykonania wspiera i edukuje wykonawców oraz psychologów pragnących rozwijać się w tej dziedzinie. Dostarczamy wykonawcy wiedzę i narzędzia, dzięki którym może on osiągnąć swoje cele związane z występami, a psychologowi wiedzę i narzędzia, dzięki którym może skutecznie pracować z wykonawcami.

Założycielkami Centrum są psycholożki
dr Aleksandra Zienowicz-Wielebska i Pola Weiner.

CO ROBIMY?

Sygnet-roz

Centrum przekazuje i upowszechnia specjalistyczną wiedzę o tym, jak działać skutecznie w zawodzie, przy zachowaniu jakości wykonania i dobrostanu jednostki w długoterminowej perspektywie. Dostarcza również narzędzia, dzięki którym zarówno wykonawcy, jak i psychologowie mogą świadomie wybierać drogę do osiągania celów zawodowych w zgodzie ze sobą. 

Naszym celem jest pokazanie jak psychologia może być rozwijana w poszczególnych obszarach wykonania, jaki jest ich wspólny mianownik, a czym się różnią. Edukujemy na czym polega optymalizacja.

Szukamy odpowiedzi na różne środowiskowe wyzwania, uczymy adaptować specjalistyczną wiedzę, aby wykonawcy długotermino działali efektywnie, z zachowaniem jakości i przede wszystkim w kontakcie ze sobą. Psychologia jest jedna, natomiast należy ją dostosować w punkt, a do tego niezbędne jest poznanie i zrozumienie specyfiki funkcjonowania poszczególnych obszarów wykonania. 

CO OFERUJEMY?

| KURSY

| WEBINARY

| MATERIAŁY ROZWOJOWE

| KONSULTACJE INDYWIDUALNE

| SPERSONALIZOWANE OFERTY DLA KLIENTA

NASZE WARTOŚCI

NASTAWIENIE NA PROCES

Praca nad jakością wykonania wymaga czasu.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE I ZAANGAŻOWANIE

Staramy się jak najlepiej poznać specyfikę obszarów, w których pracujemy, aby nasze produkty i działania charakteryzowały się wysoką jakością.

NASTAWIENIE NA RELACJE I WSPÓŁPRACĘ

Liczy się szacunek i partnerskie podejście do wspólnej realizacji założeń i celów.

DOBROSTAN

Ważny jest człowiek w drodze po wyniki.

ROZUMIENIE SIEBIE

Podejmujemy się działań, którym możemy sprostać. Znamy mocne strony marki reprezentowane przez każdą z nas.

UCZCIWOŚĆ I ETYKA

Nasze działania są transparentne i w zgodzie z wartościami, które wyznajemy. Znamy swoje możliwości, ale jesteśmy świadome ograniczeń.